صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعمار استدیوم فوتبال به ارزش ۲۷۰ میلیون دالر در کابل

اعمار استدیوم فوتبال به ارزش ۲۷۰ میلیون دالر در کابل

قرار است، “استديوم ورزشي پيروزي” برابر با معيار هاي بين المللي به هزينه 270 ميليون دالر  در حومة شهر کابل اعمار شود، تا در آن مرد ها و زن ها بتوانند به تمرينات و رقابت هاي ملي و بين المللي بپردازند.

مژده جمال زاده، سخنگو و مسوول ارتباطات عامة “بنياد استديوم ورزشي” گفته است که، حمايت حکومت افغانستان را کسب کرده و در هفتة گذشته از جانب ايالات متحده نيز به رسميت شناخته شد. و همچنان جمع آوري پول نه تنها در ايالات متحده بلکه در اروپا، کانادا و ساير نقاط جهان نيز صورت خواهد گرفت.

سخنگوي بنياد استديوم ورزشي مي گويد، آنان در همکاري و حمايت ورزشکاران نخبه و چهره هاي معروف امريکايي مانند محمد علي کلي اسطورة دنياي مشت زني وزن سنگين جهان نخستين برنامة جمع آوري پول را در منزل کلي راه اندازي خواهند کرد.

کلي در ملاقات با عطا امين، مسوول اين بنياد و طراح پروژة استديوم پيروزي تعهد کرده تا مرکز محمد علي کلي را در محوطة مربوط استديوم پيروزي ايجاد کند.

به گفته کارشناسان ، اعمار همچو يک استديوم ورزشي نه تنها شرايط ميزباني رقابت هاي بين المللي را براي افغان ها مساعد مي سازد بلکه تا تکميل آن پروژه هزاران افغان شامل کار خواهند شد.

افغانستان تا کنون ميدان معياري فوتبال ندارد به همين دليل، در حال حاضر رقابت هاي راهيابي به جام جهاني را در کشور هاي مانند ايران و يا هم امارات متحدة عرب ميزباني مي کند. اين استديوم تنها ميدان فوتبال را در بر نداشته بلکه شامل پروژه هاي عمراني مانند، شفاخانه، کودکستان و کلينک هاي صحي نيز خواهد بود. (ودصم)