صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری اولین مسابقه بین المللی دوش ماراتن دربامیان

برگزاری اولین مسابقه بین المللی دوش ماراتن دربامیان

دراين مسابقه يک صد ورزشکار دختر وپسر فاصله 42 وده کيلومتر را درمرکز ولايت باميان دويدند. اين مسابقه دوش ماراتن ازطرف کمپني سياحتي راه ابريشم در باميان برگزار شده بود.

مسئولين کمپني سياحتي راه ابريشم درولايت باميان مي گويند که هدف از برگزاري اين مسابقه معرفي باميان به عنوان يک محل سياحتي و جلب توجه جهانگردان است.گل حسين باي زاده مسئول کمپني سياحتي راه ابريشم دراين باره گفت:» اين مسابقه به هدف رشد صنعت گردشگري و ترويج فرهنگ ورزش بين جوانان افغانستان داير شده بود تا ما بتوانيم ازيک طرف باميان را به عنوان يک ولايت امن براي جهانگردان معرفي کنيم وازسوي هم ورزش را بين جوانان افغان ترويج بدهيم».

دراين مسابقه دوش ماراتن برعلاوه ورزشکاران ولايات مختلف افغانستان، بيش از 13 ورزشکار خارجي از کشورهاي ايالات متحده امريکا، انگلستان، سريلانکا، بلجيم، فرانسه وسايرکشور هاي دنيا اشتراک داشتند.اين مسابقه دوش ماراتن در دو بخش جداگانه بين بيش از65 ورزشکار داخلي وخارجي درسطح کشور هاي مختلف برگزار شده بود.

چهل وپنج تن از دختران ورزشکار بامياني نيز درتيم جداگانه ي فاصله ده کيلومتر را دوش کرده با هم سابقه دادند.

درمسابقه بين المللي دوش ماراتن کت مکينتاژ از انگلستان، طاهر محمدي ورزشکار افغان، فرانک ازکشور بلجيم به ترتيب مقام هاي اول دوم وسوم را ازآن خود کردند.

کت مکينتاژ ورزشکار 41 ساله انگلستاني که دراين مسابقه مقام اول را دربين ورزشکاران 12کشور خارجي وبيش از40ورزشکار افغان ازآن خود کرد گفت:» پيش ازاين درمسابقات دوش ماراتن دربيش از ده کشور دنيا اشتراک کردم ويکي از آرزو هايم اشتراک دريکي از مسابقات دوش درافغانستان بود».

اين ورزشکار انگليسي مي گويد که باميان بهترين آب وهوا را براي برگزاري مسابقات دوش ماراتن واسکي دارد.

مکينتاژ مي گويد:» با آنکه ورزشکاران افغان از سهولت هاي کمي دربخش ورزش برخوردارند اما؛ دراين مسابقه خوب درخشيدند ودرمرحله اول زودتر از ديگران دوش کردند».

45 تن از دختران ورزشکار بامياني نيز فاصله 10 کيلومتر را در تيم جداگانه ي بين خود به مسابقه پرداختند. نذيره يکي از دختران ورزشکار بامياني که دربين 45 دختر ورزشکار ديگر مقام اول را کسب کرد مي گويد:» پيامم به دختران افغان اين است که ورزش کنند تا صحتمند و قوي در هر عرصه حضور داشته باشند».

مسئولان اداره اطلاعات وفرهنگ ولايت باميان مي گويند که برگزاري اين مسابقات براي رشد صنعت سياحت وترويج فرهنگ ورزش اين ولايت را کمک مي کند.

کبير دادرس رييس اداره اطلاعات وفرهنگ ولايت باميان دراين باره گفت:» ما اميد واريم که با بهبود امنيت درسطح کشور باميان تبديل به يک مقصد سياحتي چهار فصل ومرکز ورزش هاي مخصوص مثل باسيکل راني، دوش ماراتن و مسابقات بين المللي اسکي مبدل شود».

باميان از ولايات امن افغانستان است که درطي چهارده سال اخير کمتر شاهد رخداد هاي امنيتي بوده. ورزش هاي اسکي، مسابقات باسکل راني ازجمله بازي هايست که همه ساله با حضور پر رنگ دختران دراين ولايت برگزارمي شود. (صداي امريکا)