صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بودجه 22 میلیون دالری فدراسیون جهانی برای توسعه دوومیدانی

بودجه 22 میلیون دالری فدراسیون جهانی  برای توسعه دوومیدانی

سباستين کو، رييس جديد فدراسيون جهاني د‌و‌و‌ميد‌ا‌ني با اعلام جزئيات تقسيم بودجه 22 ميليون دالري المپيک د‌و‌و‌ميد‌ا‌ني، يکي از قول‌هاي خود را در زمان انتخابات عملي کرد.

به نقل از سايت Inside the games، برنامه تقسيم بودجه نشان داد که 100 هزار دالر در طول چهار سال به 215 عضو IAAF داده خواهد شد تا اين مبلغ را در برنامه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري کنند.

گفته مي‌شود پيشنهاد «کو» براي تقسيم نيمي از بودجه دريافتي از سوي IOC، يکي از دلايل موفقيت کمپين او در انتخابات رياست IAAF بوده است.

کو درباره اين مساله گفت: اينکه IAAF چگونه بودجه دريافتي از IOC براي چهار سال را به خوبي در بين اعضاي اين فدراسيون تقسيم مي‌کند، يکي از پايه‌هاي انتخاب شدن من در انتخابات رياست IAAF بوده است. بودجه‌اي که تقسيم مي‌شود، به طور کلي در چهار سال 22 ميليون دالر است که نيمي از پول دريافتي ما از سوي IOC است. اين بودجه براي کمک به فدراسيون‌هاي عضو IAAF براي گسترش و توسعه د‌و‌و‌ميد‌ا‌ني در کشورهايشان، به آنها داده مي‌شود. IAAF بايد با اعضايش همکاري کند و به نيازهاي آن توجه کند و براي مشکلات آنها راه حلي در نظر بگيرد. تنها با اين روش است که مي‌توانيم از آينده د‌و‌و‌ميد‌ا‌ني مطمئن شويم. سهم هر فدراسيون از اين بودجه ساليانه 25 هزار دالر خواهد بود. البته کشورهايي همچون روسيه و آمريکا اعلام کرده‌اند که از سهم خود مي‌گذرند تا اين پول به کشورهاي کوچک‌تر برسند. اين بودجه صرف تهيه تجهيزات، خريداري لوازم، آماده‌سازي ورزشکاران، حمايت از مربيان و مسئولان تيم‌ها، برگزاري مسابقات ملي و محلي و انجام برنامه‌ها توسعه ورزشي در مکاتب و باشگاه‌ها خواهد شد.