صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین دور رقابت‌های کرکت شش دوش در کابل آغاز شد

سومین دور رقابت‌های کرکت  شش دوش در کابل آغاز شد

بورد کرکت افغانستان سومين دور رقابت‌هاي شش دوش جام الکوزي را در کابل آغاز کرد. هدف از برگذاري اين پيکارها شناسايي چهره‌هاي برتر براي حضور در تيم‌هاي منتخب کرکت کشور گفته شده است.

اين رقابت‌ها در ورزشگاه کرکت در کابل برگزار مي‌شود. در نخستين روز اين بازي‌ها 2 ديدار برگزار شد و در مهترين بازي حوزه مس عينک با تفاوت شش ويکت حوزه بند امير را شکست داد. بازي را نخست بند امير آغاز کرد و در 20 آوره 147 دوش را براي مس عينک مدافع عنوان قهرماني هدف تعيين کرد.

مس عينک هدف داده شده را در 18 آور برآورده ساخت و نخستين پيروزي اش را در اين جام جشن گرفت. رقابت‌هاي کرکت جام الکوزي با حضور تيم‌هايي از حوزه‌هاي بست، مس عينک، بند امير، آمو، سپين غر و مشعل کابل بازان در آکادمي کرکت پايتخت برگذار شده است و براي 10 روز ادامه خواهد داشت.