صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

3 تا 10 سال زندان برای مبارزه با دوپینگ در آلمان

3 تا 10 سال زندان برای مبارزه با دوپینگ در آلمان

کشور آلمان قوانيني بسيار سخت‌گيرانه را براي مبارزه با دوپينگ وضع کرد. به نقل از يورو اسپورت، رسوايي اخير ورزش روسيه در دوپينگ فراگير ورزشکاران اين کشور باعث شده زنگ خطر براي کشورهاي اروپايي به صدا درآيد.

پارلمان آلمان قانوني بسيار سخت‌گيرانه براي مبارزه با دوپينگ و عاملان آن به تصويب رساند که اين قانون با موافقت کميته المپيک اين کشور مواجه شد.

در اين قانون آماده است براي ورزشکاران سرشناسي که از حمايت مالي کشور آلمان برخوردار هستند، مجازات‌هاي سنگيني در صورت محرز شدن دوپينگ آنها در نظر گرفته خواهد شد. در صورت مثبت شدن آزمايش دوپينگ، آنها به سه سال زندان محکوم مي‌شوند.

نکته جالبي که در اين قانون پارلمان آلمان وجود دارد اين است که چنانچه مواد ممنوعي در خانه يا هر جاي ديگري که متعلق به ورزشکار است، پيدا شود حتي در صورتي که از آن استفاده نکرده باشد، بازهم مشمول اين مجازات سنگين مي‌شود و بايد دوران حبس خود را که سه سال است، پشت سر بگذارد.

اين قانون سختگيرانه اما پيشگيرانه و مفيد، تنها شامل ورزشکاران نمي‌شود بلکه دامن آنهايي را که در اين جرم دست داشته‌اند نيز خواهد گرفت تا جايي که در بيانيه پارلمان آلمان آمده است دلالان و پزشکاني که مواد ممنوعه را به ورزشکاران مي‌دهند به 10 سال زندان محکوم و جريمه‌هاي مالي سنگيني برايشان در نظر گرفته خواهد شد.