صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رکورد تماشاگران کشتی شکسته شد

رکورد تماشاگران کشتی شکسته شد

مسابقه کشتي بين دانشگاه ايالتي لوآ و اوکلاهاما در استاديوم کينيک، رکورد حضور تماشاگران در يک مسابقه کشتي را شکست. به نقل از سايت فدراسيون کشتي آمريکا، استاديوم کينک در دانشگاه لوآ شاهد حضور 42 هزار و 287 تماشاگر در مسابقه کشتي بين دانشگاه لوآ و اوکلاهاما بود. در اين مسابقه تيم دانشگاه لوآ توانست با نتيجه‌ 18 بر 16 تيم دانشگاه اوکلاهاما را شکست دهد. با اين حال برنده نهايي اين مسابقه، ورزش کشتي بود زيرا رکورد حضور تماشاگران در مسابقات اين رشته شکسته شد. تام براندز، سرمربي تيم دانشگاه لوآ گفت: وقتي به داخل ورزشگاه رفتيم متوجه شدم که هيچ سکوي بتني ديده نمي‌شود و همه جا سياه است. اين چيزي است که ما دوست داريم. ما مي‌توانستيم همه جاي استاديوم هو‌اد‌ا‌ران را ببينيم. اين خيلي خوب بود. بزرگترين پيام اين است که جايي مانند دانشگاه لوآ که هنوز ايده‌آل هو‌اد‌ا‌ران نيست، تلاش مي‌کند تا استانداردهاي خود را افزايش دهد. اين بسيار مهم است. اين کاري است که ما مي‌خواهيم انجام دهيم. ما مي‌خواهيم هر روز بهتر و بهتر شويم.