صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز بازی های لیگ فوتبال دوازده سال برای اولین بار در افغانستان

 آغاز بازی های لیگ فوتبال دوازده سال  برای اولین بار در افغانستان

مسوولان فدارسيون فوتبال افغانستان براي اولين بار از برگزاري ليگ برتر دوازده سال افغانستان خبر مي دهند.

تيم هاي فوتبال دوازده سال شاهين آسمايي، طوفان هريرود، سيمرغ البرز، موج هاي آمو، اسپين غربازان، دميوند اتلان و اباسين سپي هشت تيمي هستند که در اين ليگ به رقابت مي پردازند.

بازي هاي ليگ برتر دوزاده سال از روز دوشنبه در يکي از ورزشگاه هاي فوتبال افغانستان برگزار مي شود. در همين حال فدارسيون فوتبال افغانستان از ساخت سه ورزشگاه براي فوتبال پايه کشور خبر دادند اما از اين ورزشگاه ها نام نبرده اند. فدراسيون فوتبال افغانستان با پخش خبرنامه اي گفته است که اين ورزشگاه ها در چند نقطه کابل براي بهبود فوتبال زير سن و سرمايه گزاري براي رشد فوتبال ساخته شده است. در خبرنامه اي فدراسيون فوتبال افغانستان آمده است که مسوولين اين فدراسيون در نظر دارد تا در شرايط کنوني افغانستان بيشتري جوانان را براي ورزش تشويق و براي رشد فوتبال سرمايه گزاري کنند. در همين حال کرام الدين کرام رييس فدراسيون فوتبال کشور گفته است که آنان مي خواهند به رشد تيم هاي پايه در فوتبال کشور فدراسيون فوتبال افغانستان سه ميدان استندرد اين رده سني را ساخته براي ميزباني اين مسابقات قرار داده است. در خبرنامه اين فدارسيون امده است که در روز افتتاحيه اين مسابقات مسوولان فدراسيون فوتبال کشور با پيتر شگرت سر مربي جديد تيم ملي بزرگ سالان حضور داشتند. آنان برگزاري ليگ دوازده سال را براي آينده تيم ملي جوانان و بزرگ سالان مهم خواندند.