صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماسیک: به‌یادماندنی‌ترین مسابقات وزنه‌برداری را برگزار می‌کنیم

ماسیک: به‌یادماندنی‌ترین مسابقات وزنه‌برداری را برگزار می‌کنیم

آمريکايي‌ها قصد دارند بهترين مسابقات وزنه‌برداري تاريخ را برگزار کنند.  به نقل از Inside the games، مايکل ماسيک، مدير اجرايي فدراسيون و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي آمريکا اعلام کرد: هدف اين فدراسيون از برگزاري مسابقات جهاني امسال در آمريکا، برگزاري به يادماندني‌ترين مسابقات جهاني در طول تاريخ بوده است. آمريکا براي اولين بار است که مسابقات جهاني و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي زنان و مردان را به شکل همزمان ميزباني مي‌کند. پيش از اين آمريکا در سال 1984 در لس آنجلس ميزبان مسابقات جهاني و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي مردان و در سال‌ 1985 ميزبان مسابقات جهاني و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي زنان بوده است. ماسيک در صحبت‌هايش گفت: هدف ما برگزاري به يادماندني‌ترين مسابقات جهاني و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي در طول تاريخ است. يکي از چيزهايي که براي ما هيجان انگيز بوده، به اشتراک گذاشتن نظرمان درباره به نمايش گذاشتن ورزش با ديگر فدراسيون‌هاي جهاني است. فکر مي‌کنيم در اين راه موفق بوده‌ايم. و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي در آمريکا به شدت در حال محبوب شدن است. در سه سال گذشته، عضويت‌ها در و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي سه برابر شده است. سعي کرديم با پيام‌هايي در سطح کشور، و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي را گسترش دهيم.

ماسيک که چهار سال‌ قبل از ورود به و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي، در فدراسيون شمشيربازي آمريکا فعاليت داشت، در اين‌باره هم گفت: بايد بگويم بيشتر ورزش‌ها از جنبه مديريتي و اجرايي 80 درصد شبيه به هم هستند و 20 درصد اختصاصي هستند.  افزايش عضويت‌ها در يک رشته ورزشي بر پايه يافتن راهي فرهنگي است، به طوري که افراد از اين رشته آگاهي پيدا کنند و آن رشته آنها را جذب کند. از زماني که وارد فدراسيون و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي شدم، عضويت‌ها افزايش يافت. از نظر مدال آوري و جنبه ديگري نيز در حال رشد هستيم.