صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رکورد شنای 1500 متر آزاد جهان شکسته شد

رکورد شنای 1500 متر آزاد جهان  شکسته شد

گرگوريو پالترينيري ايتاليايي توانست در مسابقات قهرماني اروپا مسافت کوتاه، رکورد شناي 1500 متر آزاد جهان را بشکند.

به نقل از Inside the games، رکورد ماده 1500 متر آزاد جهان به مدت 14 سال بود که شکسته نشده بود اما پالترينيري موفق شد رکورد 14 دقيقه و هشت ثانيه و 6 صدم ثانيه را از خود بر جاي گذاشت.

در سال 2001، گرنت هاکت استراليايي رکورد 14 دقيقه و 10 ثانيه و 10 صدم ثانيه را در شناي آزاد 1500 متر از خود بر جاي گذاشته بود. پالترينيري درباره اين رکوردشکني گفت: انتظار اين اتفاق را نداشتم. باور کنيد خودم را هم شگفت زده کردم. عملکرد خوبي داشتم اما رکوردشکني برايم دور از ذهن بود.

 ديگر شناگران ايتاليايي نيز در اين مسابقات، بسيار خوب عمل کردند.