صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باز محمد مبارز کابل را به قصد تايلند ترک کرد

باز محمد مبارز کابل را به قصد تايلند ترک کرد

باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان ديروز جهت اشتراک در يک کمپ تمريني کابل را به قصد تايلند ترک کرد. عارف پيمان سخنگوي رياست تربيت بدني افغانستان به راديو آزادي گفت که آقاي مبارز در اين کمپ به هدف آماده گي به مسابقات ماه مي 2016 در مسکو، به مدت بيش از 20 روز اشتراک ميکند. از سوي ديگر همايون خيري رئيس تربيت بدني افغانستان در جريان سفرش به ولايت باميان، به بازيکنان ورزش آن ولايت تعهد همکاري و فراهم سازي سهولتها را سپرد. آقاي پيمان افزود که رئيس تربيت بدني افغانستان به هدف ملاقات با ورزشکاران و نظارت از فعاليتهاي آنان در ولايت باميان روز چهارشنبه عازم آن ولايت شد. (راديو آزادي)