صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملی پوشان کرکت کشور در دومین مسابقه از سلسله مسابقات یک روزه بین المللی در برابر تیم ملی ایرلند پیروز شدند

ملی پوشان کرکت کشور در دومین  مسابقه از سلسله مسابقات یک روزه بین المللی در برابر تیم ملی ایرلند پیروز شدند

به تعقيب سه مسابقه بيست آوره بين المللي، افغانستان ميزباني تيم ملي ايرلند را در پنج مسابقه يک روزه بين المللي و يک مسابقه از سلسله مسابقات انترکانتيننل کپ در گريتر نويدا هندوستان ميکند. ملي پوشان کرکت کشور امروز تيم حريف را در دومين مسابقه يک روزه بين المللي به تفاوت 34 دوش شکست داد.
بازي را ملي پوشان کرکت کشور با بيتنگ آغاز نمود. ايشان در پنجاه آور تعين شده با از دست دادن تمام بازيکنان به تيم ملي ايرلند هدف 339 دوش را تعين نمود که از جمع ايشان اصغر ستانکزي 101، رحمت شاه 68 و شهزاد محمدي 63 دوش ساخت.
تيم ايرلند هدف داده شده را کسب کرده نتوانست و بازي را در 48 آور مسابقه با از دست دادن تمام بازيکنان با ساختن 304 دوش و به تفاوت 34 دوش به نفع افغانستان باخت.
از جمع بالران تيم ملي راشد ارمان 6، دولت زدران 3 و امير حمزه هوتک گلبدين نايب 1 بازيکن تيم حريف را از ميدان اخراج نمود.
پاول سترلينگ بازيکن تيم ايرلند بازيکن برتر مسابقه شناخته شد.