صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی فوتبال افغانستان سه روز دیگر به مصاف سنگاپور می رود

تیم ملی فوتبال افغانستان سه روز  دیگر به مصاف سنگاپور می رود

شفقناافغانستان-تيم ملي فوتبال افغانستان براي مسابقة دوستانه در برابر سنگاپور آمادهگي ميگيرد و تنها سهروز ديگر تا برگزاري اين مسابقه زمان باقي ماندهاست.
تيم ملي فوتبال افغانستان در حال حاضر زير نظر اوتو فيستر، سرمربي آلماني جديد تيم در شهر دوحة قطر در اردوگاه تمريني حضور دارند.
تا کنون بازيکنان تيم ملي سه جلسة تمريني را براي رويارويي با سنگاپور برگزار کردهاند تا براي رويارويي با اين تيم آماده شوند.
اين نخستينباريست که تيم ملي فوتبال افغانستان زير نظر اوتو فيستر، سرمربيآلمانياش بازي خواهد کرد.
پس از آنکه پيتر شگرت، سرمربي پيشين تيم ملي فوتبال افغانستان با بازيکنان و فدراسيون فوتبال به تنش برخورد، رهبري فوتبال افغانستان تصميم گرفتند تا فيستر را براي اين پست بگمارند.
قرار است اين مسابقه در تاريخ 23م ماه مارچ، مطابق سوم حمل سال 1396 در شهر دوحة قطر ميان تيمهاي ملي فوتبال افغانستان و سنگاپور برگزار گردد.
به تازهگي در کادر فني تيم ملي فوتبال افغانستان نيز با حضور منصور فقيريار و انوش دستگير، تغييراتي به ميان آمدهاست که ديده شود اين تغييرات روي بازيهاي آينده تا چه حدي تاثير خواهد داشت.