صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رکاب‌زنی از کابل تا بلخ برای رساندن پیام صلح

رکاب‌زنی از کابل تا بلخ برای رساندن پیام صلح

به نقل از طلوع نیوز، دو ملی پوش فدراسیون بایسکل سواری کشور برای رساندن پیام صلح به مخالفین دولت تا بلخ ، رکاب زدن را دیروز از کابل آغاز کردند. این در حالی است که در کشور همین اکنون دو فدراسیون بایسکلسواری موجود است و تا حال مشکل فدراسیونهای موازی به پایان نه رسیدهاند.  این دو ورزشکار تیم ملی بایسکلسواری کشور به هدف قانونمند سازی این رشته ورزشی و رساندن پیام صلح به مخالفین دولت رهسپار ولایت بلخ شدند. مسوولان فدراسیون بایسکلسواری کشور هدف از راه اندازی این برنامه را آوردن اصلاحات در این فدراسیون میدانند.  محمد حسین حمیدی، رییس فدراسیون دو چرخهسواری، گفت: «ما پیامی داریم به هدف قانونمند سازی وزرش افغانستان و ما خوشبین استیم که حکومت یک تصمیم سرنوشت ساز را گرفته است تا امروز ورزشکاران ما روحیه گرفته پیام صلح را ولایت به ولایت ببرد.» روح الله نظری، عضو تیم ملی بایسکلسواری، گفت: «هدف سفر ما یک پیام ملی است، پیام صلح و پیام حمایت از قانون است.»
ایمل نبی زاده، عضو تیم ملی بایسکلسواری، گفت: «تمام ولایات را نمیروم چون امکانات ما کم است و در ولایتهای که امکانش باشد میرویم.»
این در حالی است که، سرنوشت فدراسیونهای موازی هنوز حل ناشده باقی مانده اند و هم اکنون در کشور دو فدراسیون بایسکلسورای وجود دارند.