بنیان گذار: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تماس با روزنامه افغانستان

آدرس: کابل شهرک امید سبز، فاز چهار، کوچه ششم، خانه نمبر V- 137

شماره های تماس: 0799408271
0798341861
0799157371

ایمیل ادرس: thedailyafghanistan@yahoo.com

لطفا اسم تان را بنویسید
لطفا شماره تماس تان را بنویسید
لطفا ایمیل تان را وارد کنیدایمیل شما اشتباه است.
لطفا پیام تان را بنویسید