صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم ملى واليبال زنان کشور رهسپار تاجکستان شد

تيم ملى واليبال زنان کشور رهسپار تاجکستان شد

تيم ملى واليبال اناث، بعد از سه دهه در اولين سفر خارجى، روز پنجشنبه عازم تاجکستان شد. محمد يونس پوپلزى رئيس فدراسيون واليبال کشور، به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم ملى واليبال اناث، ١٩ جوزا با ١٦ورزشکار، چهار مربى و دو نفر هيئت، کابل را به قصد شهر دوشنبه پايتخت تاجکستان ترک کرد. وى افزود که ورزشکاران افغان در اين سفر هشت روزه، پنج روز را در تمرينات مشترک با تيم هاى ملى اناث تاجکستان و سه روز را در مسابقات سپرى خواهند نمود.
برشنا شيرزى که از سه سال بدينسو در رشته واليبال فعاليت دارد، ابراز اميدوارى نمود تا بتواند در اين سفر، تخنيک و تاکتيک هاى جديد را بياموزد.

اين دختر ١٦ ساله، خواهان ايجاد مکان مخصوص خانم ها براى انجام تمرينات و مسابقات و تسهيلات بيشتر براى ورزشکاران، در مورد عصريه و ترانسپورت رفت و برگشت نيز گرديد.
ليلا حبيبى که در اين سفر، تيم ملى را به عنوان بازيکن و مربى همراهى ميکند، گفت که ٣٠ سال قبل وضعيت واليبال اناث، خيلى بهتر از حالا بود؛ زيرا در آن دوره، دختران در مکاتب تمرينات و مسابقات انجام ميدادند و آماده ميشدند و در نهايت تيم ملى قوى تر داشتند.

وى که سابقه ١٨ ساله در عرصه واليبال دارد، افزود در گذشته که سفرهايى را با تيم ملى واليبال اناث به جمهوريت هاى شوروى سابق داشتند، آماده تر از امروز بود.
رئيس فدراسيون واليبال ميگويد که تيم ملى واليبال اناث را به تاجکستان، شرکت مخابراتى اتصالات با ١٧ هزار دالر و کام اير با چهار هزار دالر کمک نموده اند.قابل ذکر است که در مجموع ،٤٠٠ تا ٥٠٠ تن از طبقه اناث در کابل و ٤٠ تن در ولايات کندهار، هرات، بلخ و سمنگان در رشته واليبال که سابقه چهل سالدر کشور دارد، فعاليت ميکنند