صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مک کیون؛ موفق ترین شناگر زن تاریخ المپیک

مک کیون؛ موفق ترین شناگر زن تاریخ المپیک

   اما مکیون استرالیایی تبدیل به اولین ورزشکار تاریخ با هفت مدال در یک المپیک شد.
این ورزشکار استثنایی با چهار طلا و سه برنز رکوردی ویژه را به اسم خود به ثبت رساند که شاید به این زودیها شکسته نشود.
اِما مدالهای طلای خود را در 50 و 100 متر آزاد و همچنین 4 در 100 متر امدادی و 4 در 100 متر مختلط امدادی به دست آورد؛ مدالهای برنز او نیز در 4 در 100 متر مختلط امدادی، 100 متر پروانه و 4 در 200 متر آزاد به دست آمد.
با دو طلای 50 و 100 متر آزاد، اِما بدل به سریعترین شناگر زن المپیک توکیو نیز شده و حالا موجی از توجه را به سوی خود جلب دارد؛ با این وصف تیم ملی استرالیا، بهترین نتیجه تاریخ خود را به دست آورد، کما اینکه تیم بریتانیا هم با کسب 4 طلا و رکورد 8 مدال در مجموع نمایشی فوقالعاده در المپیک داشت و این درخششها باعث شد تا امریکا تنها به 11 طلا بسنده کند که 5 طلا کمتر از ریو و لندن بود.