صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس خان سنزی مقام اول مسابقات سنوکر کابل را گرفت

رئیس خان سنزی مقام اول مسابقات سنوکر کابل را گرفت

در هشتمین دور باشگاه های سنوکر کابل، رئیس خان سنزی مقام اول را بدست آورد.
صالح محمد محمدی مسابقه را با اختلاف کمی به حریف خود باخت و دوم شد.
این مسابقات که چند روز پیش بین ۵۲ ورزشکار در کابل آغاز شده بود، روز پنج شنبه به پایان رسید.
حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس تربیت بدنی و ورزش نیز به ورزشکاران برتر لوح تقدیر اهدا کرد.
سنزی و آقای محمدی نامزدان مسابقات بین المللی و آسیایی نیز هستند که در قطر برگزار خواهد شد.