صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نتيجه پژوهش دانشگاه مونشن گلادباخ: زنان در فوتبال از مردان قوي ترند

نتيجه پژوهش دانشگاه مونشن گلادباخ: زنان در فوتبال از مردان قوي ترند

پژوهشگران دانشگاه مونشن گلادباخ در آلمان چندين مسابقه فوتبال مردان و زنان را تحليل و بررسي كرده اند و با ذكر تفاوت بازي آنها نتيجه گرفته اند كه زنان در مسابقه فوتبال به مراتب از مردان قوي تر هستند.
به گزارش دويچه وله، در بازي‌هاي فوتبال مي‌ توان به وضوح مشاهده كرد كه زنان قوي‌ تر از مردان برخورد مي‌كنند. پس از خطايي كه روي بازيكنان رخ مي‌دهد، فوتباليست‌هاي زن بسيار سريع‌تر بلند مي‌ شوند و كمتر از مردان تظاهر به درد مي‌ كنند.

اين در حالي است كه مردان با كوچكترين تماس با بازيكنان تيم مقابل به زمين مي‌افتند، حتي با وجود اينكه چند لحظه پيش با تمام سرعت در حال دويدن بوده‌اند. آنها ظاهرا از درد به خود مي‌غلتند و با صورتي دردكشيده با دست خود درخواست كمك پزشكي مي‌كنند.

در حال حاضر چنين صحنه‌هايي بخش ثابتي از بازي‌هاي فوتبال حرفه‌اي هستند، البته تنها در بخش فوتبال حرفه‌اي مردان.
پژوهشگران دانشگاه مونشن‌ گلادباخ آلمان شمار زيادي از بازي‌هاي فوتبال مردان و زنان را مورد بررسي قرار داده‌اند. نتيجه اين بررسي كاملا واضح بود: زنان در زمين فوتبال كمتر از مردان از توانايي‌هاي هنرپيشگي خود استفاده مي‌كنند.

** بررسي برخورد زنان و مردان در زمين فوتبال
زنان در زمين فوتبال كمتر از مردان از توانايي‌هاي هنرپيشگي خود استفاده مي‌كنند.
كارشناسان ورزشي به سرپرستي مارتين لامس 56 مسابقه فوتبال را مورد بررسي قرار داده‌اند. در اين ميان 16 مسابقه دربردارنده بازي تيم فوتبال مردان باشگاه باير مونيخ و در 8 مسابقه تيم زنان باشگاه توربين پتسدام شركت داشت.
در اين پژوهش زمان، مكان و مدت هر بار وقفه در بازي‌ها بررسي شد. نكته تعجب‌آور اين بود كه در اين بازي‌ها مدت زمان زيادي توپ به جاي حركت كردن متوقف مي‌ماند.

به طور ميانگين تنها 62 درصد از كل زمان مسابقه بازي در جريان است، باقي وقت، صرف وقفه‌هاي بي‌شماري مي‌شود كه هنگام بازي معمولا به دليل انجام خطا و صدمه ديدن بازيكنان پيش مي‌آيد. البته در مورد اينكه اين زمين خوردن‌ها و ابراز دردها تا چه حد واقعيت دارد نمي‌توان صددرصد مطمئن بود.

با وجود اينكه در مسابقات فوتبال زنان تعداد وقفه‌ها زياد بود، اما بازيكنان زن همواره سريع‌ تر از مردان به اين وقفه‌ها پايان مي‌دادند.
به طور ميانگين در فوتبال زنان در هر بازي، توپ 140 بار متوقف مي‌شود و در بازي‌هاي مردان 110 بار، اما مردان در ادامه دادن بازي عجله نمي كنند و به خود به اندازه كافي وقت استراحت مي‌دهند. به طور مثال خوشحالي پس از به ثمر رسيدن هر گل براي فوتباليست‌هاي مرد معمولا يك دقيقه طول مي‌ كشد، در صورتي كه زنان تنها به نيمي از اين وقت براي ابراز خوشخالي خود احتياج دارند.

**آمادگي بيشتر مردان براي تظاهر به درد
هنگام تعويض بازيكنان نيز مردان آهسته‌تر عمل مي‌كنند. هر بار تعويض، 45 ثانيه وقت مي‌برد. اما زنان دوباره در اين مورد نيز سريع‌تر از مردان واكنش نشان مي‌دهند.
پژوهش‌گران بيشترين تفاوت را هنگام بروز آسيب به يكي از بازيكنان مشاهده كرده‌اند. كافي است فوتباليست مردي زمين بخورد، در اين صورت او به طور ميانگين حدود 30 ثانيه روي زمين باقي مي‌ماند. اما زنان زودتر بلند مي‌شوند و به بازي ادامه مي‌دهند.

لامس در اين مورد مي‌گويد: «اين تفاوت‌ها را مي‌توان اينگونه توضيح داد كه مردان به طور ذهني بيشتر از زنان آمادگي تظاهر و صحنه‌سازي دارند».
ظاهرا براي زنان تمركز روي بازي پراهميت‌ترين نكته است. لامس معتقد است كه دليل قوي‌تري بودن ويژگي تظاهر به درد ميان مردان مي‌تواند اين باشد كه مسابقات فوتبال مردان همواره تماشاچيان بيشتري دارد و از جانب رسانه‌ها به طور گسترده‌تري پوشش داده مي‌شود.