صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فدراسيون تکواندوى به وسايل الکترونيک داورى مجهز شد

فدراسيون تکواندوى به وسايل الکترونيک داورى مجهز شد

فدراسيون تکواندوى کشور با کمک کورياى جنوبى به وسايل الکترونيک داورى مجهز شد. کورياى جنوبى که مهد تکواندو در جهان است، دیروز سه سيت وسايل الکترونيکى داورى را به ارزش ٤٥ هزار دالر براى فدراسيون تکواندو مساعدت نمود.

ضيا الحق بخشى رئيس فدراسيون تکواندو به آژانس خبرى پژواک گفت که هر سيت اين وسايل شامل کمپيوتر لبتاب، ريسيور(آخذه) ولباسى که ورزشکار در هنگام مسابقه به تن مي‏کند، بوده و مي‏توانند ورزشکاران را براى مسابقات داخلى و بين‏المللى کمک نمايد.

وى با ابراز قدردانى از اين کمک‏ها افزود که ورزشکاران تيم‏هاى ملى قبل از اين، همچون وسايل نداشتند، اما بعد از اين با آن آشنايى کامل پيدا مي‏کنند و در مسابقات بين المللى تاثير مثبت بر روحيه آنان خواهد داشت.

وسايل توسط وونگ يوب سانگ سفير کوريای جنوبی در کابل به فدراسيون تکواندو تحويل داده شد.

سفير کوريا در اين محفل دستاوردهاى تکواندو کاران افغانستان را ستوده، گفت که با اين وسايل ورزشکاران افغان مي‏توانند افتخارات بيشتر را در عرصه بين‏المللى به کشور خود کسب نمايند.

سفير کوريا افزود که وى تلاش خواهد نمود تا زمينه برگزارى تمرينات براى اعضاى تيم ملى افغانستان را درمسابقات بزرگ در کوريا مساعد نمايند تا آنان بتوانند.

از اين‏که کورياى جنوبى مرکز تکواندوى جهان است، ورزشکاران ساير کشور برخى اوقات براى تمرينات و آشنايى با جديد ترين تاکتيک هاى اين رشته، به
آنکشور سفر ميکنند.

درپايان، لوح تقدير که ازطرف کميته ملى المپيک و فدراسيون تکواندو تهيه گرديده بود به سفير کوريا اهدا شد.

فدراسيون تکواندو، در سال ١٣٧١ ايجاد شده و در مجموع پنجاه هزار ورزشکار، به سطح کشور در اين رشته فعاليت دارند، که از اين تعداد ٥٠٠ تن آنها را طبقۀ اناث تشکيل ميدهد.