صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم ملى فوتبال دختران افغان تيم قطر را شکست داد

تيم ملى فوتبال دختران افغان تيم قطر را شکست داد

تيم ملى فوتبال دختران افغان، به تيم ملى دختران قطر شکست داد. استاد وحيد، آموزگار تيم ملى فوتبال دختران افغانستان، از دوحه پايتخت قطر در يک تماس تيليفونى به تاريخ ٢٨دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مسابقه، روز گذشته در شهر دوحه انجام يافت.
استادوحيد افزود که در اين بازى دوستانه، تيم ملى دختران افغانستان، رقيب خود را دو مقابل صفر شکست داد.

به گفتۀ موصوف، از طرف افغانستان انجام هردو گول، توسط مرجان حيدرى صورت گرفت.

وى افزود: اين يک بازى دوستانه بود که جهت پيشرفت فوتبال دختران افغان، به دعوت فدراسيون فوتبال دختران قطر، به راه انداخته شده بود.