صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم کرکت ولايت کنر تيم پشاور را شکست داد

تيم کرکت ولايت کنر تيم پشاور را شکست داد

تيم کرکت ولايت کنر، روز پنجشنبه دراولين بازى سلسله رقابت هاى صلح ، تيم پشاور را با پنج ويکت شکست داد. عادل يک نماينده کرکت بورد درولايت کنر گفت که در ميدان ورزشى مرکزى ولايت کنر ، اين مسابقه بين تيم هاى منتخب کنر وپشاور تحت عنوان جام صلح صورت مى گيرد.

موصوف گفت که تيم پشاور خيبر پشتونخواه دراول قرعه، بازى را کسب کرد وفيصله نمود تا بيتنگ را انجام دهد.

به گفتۀ موصوف، تيم پشاور با سوختن شش بازيکن ٢٢٠ دوش را انجام داد وبراى تيم کنر هدف ٢٢١ دوش را تعيين کرد.

موصوف گفت که تيم کنر اين هدف را در ٢٧ اور با سوختن شش بازيکن، بدست آورد وبازى را به نفع خود به پايان رسانيد.

وى مى گويد که در تيم پشاور سيدالرحمن ٦٩ وساجد ٤٦ دوش را انجام دادند.به گفتۀ عادل خان محمد بيت زن تيم کنر به حيث بهترين بازيکن اين بازى ها شناخته شد که در ١٩ توپ ٦٨ دوش را به سر رسانيد.موصوف افزود که پاچاحسين بيت زن تيم کنر ٧١ دوش را انجام داد ووليد بالر سه بازيکن تيم مقابل را از ميدان بازى خارج ساخت.به گفتۀ عادل ،اين رقابت ها دو روز ديگر نيزادامه خواهد يافت.

ترينريا آموزگار تيم کرکت پشاور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين باراول است که براى بازى به ولايت کنر مى آيند.

به گفتۀ موصوف، هدف از اين بازى ها تقويت روابط بين دو کشور وشريک ساختن تجربه ها است.

قابل ياد آورى است که چندى قبل درشهر پندى پاکستان، تيم کرکت ولايت کنر با تيم کرکت پشاور مسابقاتى را انجام داده بود که همه به نفع تيم کرکت کنر انجام يافته بود.ش