صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بايداستعداد وتوانمندى جوانان کشور به رخ خارجى ها کشيده شود

بايداستعداد وتوانمندى جوانان کشور به رخ خارجى ها کشيده شود

حميدالله رحيمى بوکسرافغان وقهرمان بوکس جهانى ميگويد که رسانه هاى جهان،افغانستان را از ديد مواد مخدر و زن ستيزى ميشناسند. اما ورزشکاران بايد استعداد و توانمندى جوانان کشور را به رخ آنان بکشند. رحیمی که با غلبه بر روسلان رودويچ حریف بيلاروسی اش، قهرمان مسابقات اتحادیۀ بوکس جهانی (WBU) دربخش آزاد شهر هامبورگ آلمان درپنجم حوت سالجاری گرديده، هفته گذشته به دعوت جوانان کشور ومسوولان کميته ملی المپيک، به کابل آمده و با استقبال گرم هموطنان قرار گرفت.

وى که روز پنجشنبه (١٨حوت) مورد تقدير کميته ملى المپيک و فدراسيون بوکس قرار گرفت، گفت: ((در اين يک هفته، آنقدر از مردم محبت ديده ام گرچه بايد که برگردم ، اما قلبم در وطنم ميماند.))

اين بوکسر افغان که از ١٩ سال بدينسو در آلمان زندگى ميکند، افزود که يکى از آرزوهاى قلبى او اين است که در استديوم غازى با حريفان خارجى اش به مسابقه بپردازد.

قهرمان ٧٢ کيلوگرام بوکس جهان درمورد مسابقه اش که قراراست تا دونيم ماه آينده با حريف امريکايى اش برگزار شود ميگويد، با آنکه هنوز معلوم نيست که اين مسابقه در کجا برگزار خواهد شد؛ اما آرزو دارد تا اين مسابقه در کابل داير گردد.

موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت که بوکسر هاى حرفه اى ؛ از اينکه به دليل مسايل امنيتى در افغانستان پول زياد ميخواهند، برهمين اساس معلوم نيست که مسابقه در کجا برگزار خواهد شد.

رحيمى که ٢٨ سال دارد واز ١٤ سالگى به اين رشته روى آورده ، تا اکنون ٢١ مسابقه داده و توانسته است که ٢٠ حريف خود را شکست دهد.

اين بوکسر ميگويد که وى با محبت هايى که از مردم کشور در اين يک هفته ديده است؛ اگر شرايط مساعد گردد براى هميشه به افغانستان برخواهد گشت.

وى درپايان ازجوانان کشور خواست تا به ورزش بپردازند و در کنار آن؛ تحصيلات خودرا نيز دنبال نمايند. (پژواک)