صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کریکت افغانستان، تیم کریکت هالند را در امارات متحدهء عربی شکست داد

تیم کریکت افغانستان، تیم کریکت هالند را در امارات متحدهء عربی شکست داد

تیم کریکت افغانستان در امارات متحدهء عربی، تیم کریکت هالند را شکست داد. تیم کریکت هالند یک صد و پنجاه رن را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده بود.
ورزشکاران افغان توانستند بعد از خارج شدن شش بازیکن آن ها از میدان، به این هدف برسند.

روز سه شنبه نیز تیم افغانستان با شش ویکت، تیم نیو گینی را شکست داده بود.

این بازی ها در چوکات انتخاب تیم ها برای جام جهانی بازی های بیست اورهء کریکت، صورت گرفته است.(رادیو آزادی)