صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کميتۀ ملى المپيک شرکت ورزشکاران افغان در بازيهاى لندن را يک دستاورد خواند

کميتۀ ملى المپيک شرکت ورزشکاران افغان در بازيهاى لندن را يک دستاورد خواند

درحاليکه يک جودوکار افغانستان، به حيث اولين ورزشکار در مسابقات المپیک لندن از میدان بازی کناررفت؛ اما کميتۀ ملى المپيک ابراز اميدوارى ميکند که ساير ورزشکاران افغان، در مسابقات بعدى دستاوردهاى خوبى داشته باشند.

اين جودوکار، اجمل فیض زاده بود که یکشنبه در دومین روز از سی ومین دور بازیهای المپیک لندن؛ در وزن ٦٦ کیلوگرام، به مصاف حریف هنگری خود رفت؛ اما در ١٧ ثانیه دور نخست، از میدان بازی کنار رفت و نتیجه را به حریف خود واگذار نمود.

روز دوشنبه نیز اجمل فیصل دیگر ورزشکار کشورمان با وجود مبارزه خوب، به دلیل نداشتن تجربه کافی در مسابقات، در برابر بوکسور فرانسوی قرار گرفت و بازی را به این حرف سرشناسش واگذار کرد.

همچنان ورزشکاران اتلتیک خفیفه، به تاریخ های سوم و چهارم اگست؛ و ورزشکاران بخش تکواندوى افغانستان، به تاریخ های ٩ و١٠اگست، داخل میدان رقابت خواهند شد.

محمد عارف پيمان مسوول نشرات کميتۀ ملى المپيک گفت که آنها از بخش جودو، بُکس و اتلتيک خفيفه (دوش)، آنقدر توقع مدال گرفتن را ندارند؛ چرا که در اين رشته ها قهرمانان کشورها که در سه، چهار دور مسابقات جهانى شرکت نموده و مدال گرفته اند، با حريفان افغانى خود مسابقه ميدهند.

اما وى حضور ورزشکاران افغان در بازى هاى ٢٠١٢ لندن را يک دستاورد خوانده گفت: "ما بيشتر روى نثاراحمد بهاوى و روح الله نيکپا دو تکواندو کار خود، حساب ميکنيم و اميد ما و مردم افغانستان، بر همين دو ورزشکار است؛ زيرا آنها قبلاً در بازى هاى المپيک و مسابقات خارجى، شرکت نموده و دستاوردهاى خوبى به کشور داشته اند."

افغانستان، با شش ورزشکار در رشته های تکواندو، دوش، جودو و بُکس، در بازى هاى لندن شرکت دارد، که تهمينه کوهستانى و مسعود عزیزی در رشتۀ دوش، شامل آنها مى باشند.
مسوول نشرات کميتۀ ملى المپيک افزود که حضور تهمينه کوهستانى، به حيث يگانه دختر افغان در اين مسابقات نيز يک دستاورد براى افغانستان است.

همچنان اگر مسعود عزيزى بتواند ريکارد سال ٢٠٠٨ خود را در بازى هاى لندن بشکند، نيز يک دستاورد محسوب ميشود.
سی و مین دور بازیهای المپیک ٢٠١٢ لندن، از تاریخ ٢٧ جولای آغاز گردیده و تا ١٢ اگست ادامه دارد.

براساس تازه ترین گزارشات از این بازیها، چین تا کنون به کسب ٦مدال طلا، ٤ مدال نقره و ٢ مدال برنز درمقام نخست قرار دارد.
امریکا با ٣ طلا، ٥ نقره و ٣ برنز در مکان دوم؛ ایتالیا با ٢ طلا، ٣ نقره و ٢ برنز؛ کوریای جنوبی با ٢ طلا، ١ نقره و ٢ برنز؛ و فرانسه با ٢ طلا، ١ نقره و ١ برنز در مقام های سوم تا پنجم جا دارند.