صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمید رحیمی قهرمان بوکس با حریف امریکایی اش درکشور مسابقه میدهد

حمید رحیمی قهرمان بوکس با حریف امریکایی اش درکشور مسابقه میدهد

حمید رحیمی بوکسر حرفه ای افغان و قهرمان این رشته می گوید به زودی با بوکسر امریکایی درکابل مسابقه می دهد. به گزارش خبرنگارآژانس باختر، حمید رحیمی که دریک کنفرانس خبری درجمع ژورنالیستان در هوتل کابل استار صحبت میکرد گفت:" من از سال 2000 به این طرف به حیث یک ورزشکار حرفه ای بوکس کارمی کنم و تاکنون در بیست مسابقه حریفانم را شکست داده ام .به گفته وی در آخرین مسابقه اش با ورزشکاربلاروس که درسال 2011 انجام داد حریف خود راشکست داد و قهرمانی دررشته بوکس حرفه یی جهان از آن خودکرد.

رحیمی می افزاید بخاطر صلح درکشور عزیزم آرزوی زیاد دارم و قلباً آرزودارم تا بتوام برای همه هموطنان عزیز و رنج کشیده ام خدمتی را دراین راستا انجام دهم .

رحیمی گفت حریفم این بار از کشور امریکا است که بااو به توافق رسیده ام تا درکشور خودم این مسابقه را باهم انجام دهیم و باعث افتخار برای کشور خود شوم .

وی از همکاری مقامات دولتی از کمیته ملی المپیک از سکتور خصوصی و از تلویزیون آریانا و همه مردم كشور ابراز قدردانی نمود.

دراین کنفرانس محمود حنیف معاون کمیته ملی المپیک، رییس فدراسیون بوکس، مسوولین کمیته ملی المپیک، نماینده وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز صحبت نمودند.