صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری اولین دوره مسابقات والیبال دختران در کابل

برگزاری اولین دوره مسابقات والیبال دختران در کابل

این مسابقات در میدان ورزشی، زون 202 شمشاد، با عنوان اموا (اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان) برگزار شده است.

اولین دوره مسابقات والیبال دختران در کابل، با حضور پنج تیم آغاز شد.

سید محمودضیا دشتی، رییس اتحادیه ملی ورزشکاران، هدف از برگزاری این بازی ها را رشد ورزش میان دختران و انکشاف ارتباط پولیس های زن با ورزشکاران زن خوانده است.

او می گوید که این مسابقات برای سه روز در سالن ورزشی قوماندانی زون 202 شمشاد ادامه دارد تا چهره برتر این بازی ها مشخص شود.

ورزشکاران زن در کشور بارها از نبود میدان های سرپوشیده که بتوانند به تمرینات ورزشی خود ادامه دهند، شکایت کرده اند.

اما در این اوخر، پیشرفت های قابل توجهی برای ورزشکاران در کشور به خصوص طبقه ذکور، رشد قابل چشم گیری داشته است.

در همین حال، ورزشکارانی که در جام اموا شرکت کرده اند، از برگزاری این مسابقات اظهار رضایت کرده اند.

به گفته دشتی، در این مسابقات پنج تیم اشتراک کرده اند که تیم های الف و ب زون 202 شمشاد به عنوان دو تیم از پولیس، شرکت کرده اند.

تیم های دانشگاه تعلیم و تربیه ربانی، دانشکده تربیت بدنی و مجتمع الزهرا چهره های دیگر این مسابقه هستند.

آقای دشتی می گوید که در دیدار افتتاحیه این رقابت ها، تیم الف زون 202 شمشاد به مصاف دانشکده تربیت بدنی رفت که در نهایت، بازی 2 بر0 به سود شمشاد به پایان رسید.

در دیگر بازی این جام، دانشگاه تعلیم و تربیه ربانی با نتیجه مشابه از سد تیم مجتمع الزهرا گذشت.

مسابقه پایانی این دور از رقابت های والیبال دختران در کابل، فردا برگزار می شود.(بخدی)