صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کرکت افغانستان در یک بازی پنجاه آوره تیم زیمبابوه را شکست داد

تیم کرکت افغانستان در یک بازی پنجاه آوره تیم زیمبابوه را شکست داد

تيم ملي کرکت افغانستان به روز يکشنبه در يک بازي جهاني پنجاه آوره تيم زيمبابوه را شکست داد.تيم ملي کرکت افغانستان که براي انجام پنج بازي يک روزه يا پنجاه آوره و دو بازي بيست آوره به زيمبابوه رفته است، توانست اين تيم را با تفاوت 58 دوش شکست دهد.در اين رقابت که افغانستان نخست به بيتنگ پرداخت، محمد نبي عيسي خيل کاپيتان پيشين تيم ملي 116 دوش انجام داد که به دنبال او نورعلي زدران 60 دوش، اصغر ستانکزي 39 دوش و سميع الله شينواري 20 دوش انجام دادند که شمار دوش افغانستان به 271 رساندند.

افغانستان با از دست دادن شش بازيکن، براي تيم حريف هدف 272 دوش را تعيين کرد، اما تيم مقابل نتوانست به اين هدف برسد.

دور نخست اين بازي به روز جمعه برگزار شد که افغانستان در اين بازي شکست خورد.اما افغانستان در ديدار دوم تيم زيمبابوه را شکست داد. (طلوع)