صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزدهای مرد سال فوتبال آسیا معرفی شدند

نامزدهای مرد سال فوتبال آسیا معرفی شدند

دو اماراتي و يک چيني سه نامزد نهايي مرد سال فوتبال آسيا در سال 2015 شدند.

با نزديک شدن به مراسم آغاز بهترين هاي فوتبال آسيا، کنفدراسيون فوتبال آسيا اسامي نامزدهاي بهترين بازيکن زن و مرد اين قاره را اعلام کرد که حضور دو بازيکن اماراتي در بين برترين بازيکنان مرد نکته جالب توجهي است.

مراسم انتخاب بهترين هاي فوتبال آسيا 11 روز ديگر در مقر کنفدراسيون فوتبال آسيا برگزار خواهد شد و در اين بين ژنگ ژي از چين در کنار احمد خليل و عمر عبدالرحمان از امارات نامزدهاي دريافت ارزشمندترين جايزه فردي فوتبال در قاره آسيا شدند. در اين بين بهترين‌هاي فوتبال در بين زنان نيز معرفي شد که در آن مياما در کنار اوتسوگي از جاپان و اليسه نايت از استراليا سه نامزد نهايي بهترين بازيکن زن قاره آسيا هستند.

در مراسم انتخاب بهترين‌هاي فوتبال آسيا همچنين قرار است جايزه مربي سال، تيم ملي سال، جايزه رويايي آسيا و جايزه الماس نيز اعلام شود که هنوز مشخص نشده است. با توجه به اينکه تيم ملي فوتبال استراليا توانست در اين سال قهرمان جام ملت‌ها شود به احتمال زياد آن‌ها نامزد اصلي دريافت عنوان بهترين تيم و سرمربي‌شان آنجه پوستج اوغلو گزينه کسب عنوان بهترين مربي سال هستند. با توجه به درخشش امارات در جام ملت هاي آسيا و حذف جاپان که با بازي‌هاي درخشان عمر عبدالرحمان همراه بود، شانس اين بازيکن براي انتخاب بازيکن سال است.