صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاپیتان رئال مادرید یک صد هزار یورو برای مردم افغانستان کمک کرد

کاپیتان رئال مادرید یک صد هزار یورو برای مردم افغانستان کمک کرد

چک اين پول امشب پيش از بازي مرحلة يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا ميان رئال مادريد و ناپولي درسانتياگو برنابو به نماينده گي از يوفا داده خواهد شد.
سرجيو راموس، کاپيتان رئال مادريد مبلغ يک صد هزار يورو براي قربانيان بمب گذاري در افغانستان به کميتة جهاني صليب سرخ کمک کرد.
چک اين پول ديشب پيش از بازي مرحلة يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا ميان رئال مادريد و ناپولي درسانتياگو برنابو به نماينده گي از يوفا داده شده است.
گقتة مي شود که اين مبلغ براي کمک به قربانيان بمب گذاري در افغانستان هزينه خواهد شد.
راموس که در نظرسنجي بهترين بازيکنان سال 2016 يوفا از کاربران بيشترين رأي را از آن خود کرده بود به نماينده گي از يوفا اين چک را به صليب سرخ اهدا مي کند.
راموس در اين باره گفت: «براي ما افتخار بزرگي است که بتوانيم در چنين کمک هايي سهيم باشيم. بازتاب جهاني فوتبال به ما کمک مي کند تا بتوانيم به بهبود زنده گي نيازمندان کمک کنيم.»
وي در ادامه گفت: «وظيفة ماست که بتوانيم به نيازمندان براي زنده گي روزمره انگيزه بدهيم. اعضاي صليب سرخ به مردم براي ادامه زنده گي انگيزه خواهند داد.» (طلوع نيوز)