صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داربی مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

 داربی مادرید  در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

رئال مادريد و اتلتيکومادريد در نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.
قرعهکشي مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا عصر ديروز در نيون سوييس برگزار شد و چهار تيم حاضر در اين مرحله حريفان خود را شناختند. در مهمترين بازي رئال مادريد به مصاف اتلتيکومادريد خواهد رفت. بر اين اساس دو تيم مادريدي فينال 2016 ميلان و 2014 ليسبون را در نيمه نهايي اين فصل ليگ قهرمانان دوباره تکرار خواهند کرد. در ديگر  بازي اين مرحله موناکو به مصاف يوونتوس خواهد رفت. ديدارهاي رفت نيمه نهايي دوازدهم و سيزدهم ثور برگزار خواهد شد و يک هفته بعد بازيهاي برگشت انجام خواهد شد. در نخستين بازي سه شنبه شب رئال مادريد  به مصاف اتلتيکو مي رود و چهارشنبه شب موناکو ميزبان يوونتوس خواهد بود.