صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه ورزشکار افغان در رديف ده بازيکن برتر کرکت جهان قرار گرفتند

سه ورزشکار افغان در رديف ده بازيکن برتر کرکت جهان قرار گرفتند

در درجه بندى تازه اى که از سوى شوراى بين المللى کرکت به نشر رسيده است، در آن سه بازيکن افغان در جمع ده بازيکن برتر جهان قرار گرفته اند.
اين درجه بندى شوراى بين المللى کرکت، ديروزاعلام شد، که در کتگورى تيم هاى تست هندوستان، در رقابت هاى يک روزه افريقاى جنوبى و در بازى هاى بيست اورة نيوزيلند، مقام ها را از آن خود کرده اند.
همچنان افغانستان در بازى هاى يک روزه، مقام دهم و در بازى هاى بيست اوره، مقام نهم را به دست آورده است.
به اساس درجه بندى اعلام شده از سوى شوراى بين المللى کرکت، محمدنبى بازيکن افغانستان در جمع ده بالر برتر کرکت يک روزه، مقام هفتم را گرفته است.
موصوف همچنان در کتگورى الراوندران رقابت هاى کرکت يک روزه و بيست روزه، مقام سوم را به دست آورده است. راشد خان، بازيکن برجستة ديگر افغانستان که فعلا در مسابقات اى پى ال هندوستان بازى مى کند، در درجه بندى بالران رقابت هاى بيست آوره، مقام پنجم را به دست آورده است.
به اساس خبرنامة شوراى بين المللى کرکت، حمزه هوتک بازيکن افغان در بالينگ بيست اوره، مقام دوازدهم و محمد نبى مقام هفدهم را به دست آورده اند.
زبير بابکرخيل آگاه بازى کرکت گفت که اخيرا تيم افغان و در مجموع بازيکنان افغان، در بازى هاى بزرگ و بين المللى خوب درخشيده اند.
موصوف به آژانس پژواک گفت که تيم ملى کرکت افغانستان، اخيراً تيم هايى مانند زمبابوى، بنگلديش و ايرلند را شکست داده است.
بابکرخيل افزود که بازيکنان افغان نيز شايستگى خود را در بازى هاى بين المللى نشان داده و جهانيان را با درخشيدن خوب خود، متعجب کرده اند.
به گفتة موصوف، درخشيدن خوب راشدخان در رقابت هاى اى پى ال هندوستان، ثابت کرد که بازيکنان افغان در استعداد از کسى کم نيستند. (پژواک)