صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: روی ساختار کميته ملی المپيک و ادارۀ تربيت بدنی تجديد نظر شود

غنی: روی ساختار کميته ملی المپيک و ادارۀ تربيت بدنی تجديد نظر شود

محمد اشرف غني رييس جمهور کشور، در ديدار با شمارى از مسوولان رياست تربيت بدنى و سپورت و  ورزشکاران، گفته است که براى حل مشکلات ورزشکاران، هفتة آينده کميتة عالى ورزش ايجاد مى گردد.
در اين ديدار که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد داوود گلزار مشاور رييس جمهور ضمن يادآورى از مشکلات ورزشکاران گفت که از فدراسيون هاي ورزشي، ديدارهاي داشته و ورزشکاران کشور در عرصه هاى مختلف دستاوردهاى خوبى داشته اند، که اين مايه خرسندى و دلگرمى همه مى باشد.
لالي حميدزي رييس کميسيون صحت، تربيت بدني و مبارزه با مواد مخدر ولسي جرگه، گفت که تا کنون ورزش در کشور به اساس لايحه به پيش برده مي شود و اگر قانون ورزش توشيح گردد، مشکلات در زمينه حل خواهد شد.
وي ضمن تشکر از رييس جمهور بخاطر توجه اش به ورزش، خواهان حل مشکلات ورزشکاران گرديد و بر ضرورت برگزاري انتخابات آزاد در عرصة ورزش تاکيد نمود.
همچنان محمود حنيف سرپرست کميته ملي المپيک گفت: «ما از کارکردهاي هيئتي که به منظور بررسي مشکلات ورزش تعيين شده است، رضايت داريم.»
وي نيز از رئيس جمهور خواست تا قانون ورزش، هرچه زودتر توشيح گردد تا در روشنايي قانون متذکره، انتخابات فدراسيون هاي ورزشي به شکل آزاد برگزار شود.
همايون خيري رئيس عمومي ترتيب بدني و سپورت با تاکيد بر اينکه نبايد از ورزش استفادة سليقه اي صورت گيرد، گفت که در نظر است رؤساي فدراسيون ها انتخاب شوند و ابراز اميدواري کرد که در عرصة سپورت توجه بيشتر صورت گيرد.
در اين دييدار، ملالي انوري يکي از ورزشکاران به نمايندگي از ديگران صحبت کرده، گفت: «مي خواهيم که رييس جمهور تصميم نهايي خود را در مورد ورزش بگيرد؛ تا ما بتوانيم در مسابقات ملي و بين المللي، با خاطر آسوده اشتراک و دستاوردهاي خوبي را براي کشور کمايي نماييم.»
رييس جمهور غني پس از استماع سخنان مسوولان و ورزشکاران گفت: «من تصميم گرفتم که ورزش کشور نجات داده شود و در هفتة آينده، کميته عالي ورزش ايجاد مي گردد و الي حل مشکلات ورزشکاران به صورت هفته وار، جلسات خواهد داشت.»
وى با بيان اينکه امکانات کنوني ورزش کافي نيست وهدايت داد که بودجه در عرصه ورزش بيشتر شودگفت: «من حاضرم قانون ورزش را توشيح کنم و  از مسوولين عرصة ورزش ميخواهم تا در زمينة بازنگري قانون ورزش، همکاري نمايند.»
رييس جمهور خاطرنشان کرد که ساختار کنوني نهادهاي ورزشي کشور، پاسخگو نيست و ضرورت است که روي ساختار کميته ملي المپيک و ادارة تربيت بدني، تجديد نظر شود.
غنى با تاکيد براينکه هدف تربيت بدني، خدمت به ورزش است نه وسيله قرار دادن ورزشکاران، خطاب به ورزشکاران گفت: «شما نشان داديد که در افغانستان، استعدادهاي خوبي در عرصة ورزش وجود دارد، ولي بايد به شکل درست رهبري و مديريت شويد.»
رييس جمهور غني تصريح کرد که بخاطر انتخابات فدراسيون هاي ورزشي، ترتيبات گرفته شود و سپورت در محور توجه قرار گيرد.
در اخير اين ديدار،  شماري از مسوولين رياست عمومي تربيت بدني و سپورت و ورزشکاران کشور بخاطر قدرداني از توجه رييس جمهور غني به ورزش، لوح تقدير را به وي اهدا کردند.
اين درحالى است که کميته ملي المپيک کشور، بيش از دو سال مى شود که با مشکلات زياد مواجه است و از سوى دو رييس اداره مى شود؛ در حال حاضر ظاهر اغبر و فهيم هاشمي، تشکيلات خاص خود را دارند و هر کدام، جداگانه به نام کميته ملي المپيک فعاليت ميکنند. (پژواک)