صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران زور خانه ای کشور راهی آذربایجان شدند

ورزشکاران زور خانه ای کشور راهی  آذربایجان شدند

مسوولين کميته ملي المپيک کشور مي گويند که تيم زورخانه اي افغانستان براي اشتراک در رقابت هاي کشورهاي اسلامي راهي آذربايجان شدند.
به گزارش خبرگزاري آوا، تيم زورخانه اي که متشکل از يک مربي و 8 ورزشکار مي باشد به منظور اشتراک در رقابت هاي زورخانه اي کشورهاي اسلامي عازم آذربايجان شدند.
ظاهر اغبر مي گويد که چندي پيش برخي از افراد که به تحت عنوان کميته ملي المپيک که مشروعيت جهاني ندارند مي خواستند از ورزشکاران سوي استفاده کنند اما ورزشکاران به حقايق پي بردن و امروز طي مکتوب رسمي عازم آذربايجان شده اند.
آقاي اغبر اظهار اميد واري کرد و به ورزشکاران گفت که مانند گذشته براي کسب مدال و مقام خوب در ميان کشورهاي اسلامي از هيچ گونه سعي و تلاش دريغ نه ورزيد. گفتني است در يک هفته گذشته چندين تيم ورزشي براي اشتراک در رقابت هاي کشورهاي اسلامي عازم آذربايجان شده اند. (آوا)