صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دادگاه عالی اسپانیا حکم زندان لیونل مسی را تایید کرد

دادگاه عالی اسپانیا حکم زندان لیونل مسی را تایید کرد

دادگاه عالي اسپانيا حکم 21 ماه زندان و پرداخت دو ميليون و صد هزار يورويي ليونل مسي به جرم فرار مالياتي را تاييد کرد.
ليونل مسي و پدرش، خورخه مسي، به جرم کلاهبرداري از دولت اسپانيا و فرار از پرداخت بيش از 4 ميليون يورو در تابستان سال گذشته از سوي سارنوالي اسپانيا محکوم شده بود.
مسي و پدرش به استفاده از شرکتهاي خارجي براي فرار از پرداخت ماليات محکوم شدهاند. اين شرکتها در بليز و اوروگوئه ثبت شدهاند.
مسي با توجه به اينکه براي اولين بار مرتکب چنين جرمي شده و دوران محکوميت او هم زير دو سال است، به زندان نخواهد رفت ولي در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد. سال گذشته ليونل مسي در جريان محاکمهاش تاکيد کرده بود که هيچ اطلاعي از اداره فعاليتهاي اقتصادي خود نداشته و تمرکزش روي فوتبال بوده است. از سوي ديگر خورخه مسي هم گفته بود که او هم اطلاع کافي از فعاليتهايي سازمانيافته در مورد فرار مالياتي نداشته و مشاوران مالياتي را در اين مورد مقصر معرفي کرده بود. (بي بي سي)