صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم ملى کرکت افغانستان عازم ويست انديز شد

 تيم ملى کرکت افغانستان عازم  ويست انديز شد

تيم ملى کرکت افغانستان، به منظور انجام دادن يک سلسلة بازى هاى بين المللى عازم ويست انديز شد.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم کشور به سوى هندوستان حرکت کرده است.
به گفتة موصوف، تيم کرکت کشور، در بازى هاى بين المللى سه بازى يک روزه و سه بازى بيست اوره انجام مى دهد. هوتک مى گويد که قبل از آغاز بازى هاى رسمى، تيم افغانستان بازى هاى تمرينى با يک تيم محلى ويست انديز نيز انجام مى دهد.
اين بازى ها به تاريخ دوم ماه جون آغاز مى شود؛ اما تيم ملى قبل از آن تمرينات انجام مى دهد، تا با ميدان ها و هواى ويست انديز اشنا شود. قابل ذکر است که بعد از سال 2010 ميلادى، اولين بار است که تيم افغانستان به ويست انديز سفر مي کند و بازى هاى رسمى با تيم اين کشور انجام مى دهد. تيم ملى در سال 2010 ميلادى به منظور اشتراک در بازى هاى جام جهانى بيست آوره به ويست انديزرفته بود. (پژواک)