صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از مدال آوران رشته مبارزات آزاد انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله تجلیل شد

 از مدال آوران رشته مبارزات آزاد انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله تجلیل شد

شش ورزشکار افتخار آفرين رقابت هاي آزاد پاکستان از سوي کميته ملي المپيک افغانستان تقدير شدند.
به گزارش خبرگزاري آوا ، مراسم تجليل از شش ورزشکار قهرمان رشته مبارزات آزاد انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله با حضور ماستر سپورت خوشحال سروري ؛ رييس انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله، پاسوال نعمت الله حيدري؛ قوماندان عمومي قواي سرحدي افغانستان ، قوماندان قطعه گمرکات و شماري از مقامات ديگر ورزشي کشور روز يکشنبه در مقر رياست کميته ملي المپيک افغانستان که در رأس آن آقاي محمود حنيف قرار دارد ، برگزار شد.
مسابقات مبارزات آزاد به ميزباني پاکستان براي پنج روز برگزار شده بود که شش نفر از ورزشکاران مبارزات آزاد انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله به چهار مدال مدال طلا و دو کمربند قهرماني دست يافتند.
احمد الله در بخش مرکزي و هجرت الله هم در بخش نيمه مرکزي کمربند قهرماني را به دست آوردند.
همچنين صبغت الله عبيدي، اتل شهيد زوي، سيد وارث هاشمي و احمد ضيا هاشمي مدال طلاي مسابقات مبارزات آزاد پاکستان را کسب کردند. در رقابت هاي مبارزات آزاد پاکستان، پنج کشور افغانستان، نپال، ايران ، پاکستان و اتريش شرکت کرده بودند که افغانستان از لحاظ تيمي بر سکوي قهرماني ايستاد. (آوا)