صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین شکست تیم ملی کرکت افغانستان در برابر ویست اندیز

سومین شکست تیم ملی کرکت افغانستان  در برابر ویست اندیز

تيم ملي کرکت افغانستان در سومين ديدار بيست آورة بينالمللي نيز در برابر تيم ويست انديز تن به شکست داد.
در سومين ديدار، تيم ملي کرکت افغانستان قرعه را برد و سپس توپزنان افغان توانستند 146 دوش را براي ويست انديز هدف تعيين کنند.
از اين ميان محمد نبي عيساخيل با 38 دوش، نور علي زدران 35 دوش و شفيق الله شفق 25 دوش، بيشترين امتياز را به نفع تيم ملي کرکت افغانستان به دست آوردند.
به گفتة ادارة کرکت، تيم ويست انديز در 19.2 آور و ازدستدادن تنها سه توپزنشان در برابر توپاندازان افغان، هدف تعيينشده را پوره کردند.
هريک شاپور زدران، محمد نبي عيساخيل و راشدخان ارمان يک يک بازيکن تيم ويستانديز را از ميدان بيرون کردند. اين در حاليست که تيم ملي کرکت افغانستان در دو بازي گذشته نيز در اين مسابقات بيست آوره در برابر ويست انديز شکست خورد.(خامه پرس)