صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان، توپ‌انداز افغان در ۱۸ دوش هفت بازیکن را حذف کرد

راشد خان، توپ‌انداز افغان در ۱۸ دوش هفت بازیکن را حذف کرد

راشد خان، توپانداز نوجوان تيم ملي کريکت افغانستان در بازي مقابل ويستانديز هفت بازيکن تيم حريف را در حالي که تنها 18 دوش گرفته بودند، حذف کرد. او پس از اين بازي جايگاه چهارمين توپانداز برتر جهان در بازيهاي يکروزه بيناللملي را کسب کرد.
افغانستان در اين بازي يکروزه بينالمللي که در سنت لوسيا برگزار شده بود، در بازي نخست توپزني کرد و با از دست دادن 6 بازيکنش براي ويستانديز 212 امتياز را هدف تعيين کرد. ويستانديز اما با از دست دادن همه بازيکنانش تنها توانست 149 امتياز بگيرد.
راشد خان، که 18 سال دارد، زماني حملاتش را شروع کرد که ويستانديز 2 بازيکنش را از دست داده بود و 62 امتياز گرفته بود. راشد با پرتاپ دو توپ دو بازيکن را در دو دور اول توپاندازياش حذف کرد.
در مقطعي از بازي هم راشد خان چهار بازيکن ويستانديز را که فقط يک امتياز کسب کرده بودند، حذف کرد.
افغانستان در برابر ويستانديز در اين بازي پيروز شد و قرار است دومين دور اين بازي يکشنبه برگزار شود.
افغانستان قبلا در بازيهاي بيستدور در مقابل ويستانديز، 3-0 باخته بود. (بي بي سي)