صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم تکواندوی افغانستان به کوریا رفت

 تیم تکواندوی افغانستان به کوریا رفت

تيم ملي تکواندوي افغانستان براي اشتراک در رقابتهاي جهاني تکواندوي جنوب کوريا عازم سئول شد.
در اين گروه شش نفري روحالله نيکپا مدالآور افغانستان و سميه غلامي نيز حضور دارند. عبدالصبور عمري از سوي فدراسيون تکواندوي کشور نيز به عنوان داور به اين رقابتها فرستاده شده است.
در اين دور از رقابتها 973 بازيکن از 183 کشور جهان در 8 وزن مختلف اشتراک خواهند کرد. اين بازيها به تاريخ 24 ماه جاري آغاز شده و براي 8 روز ادامه خواهد داشت. اين هفتمين دور از آغاز اين رقابتها و از سال 2011 تاکنون نخستين دور از اين رقابتهاست که به ميزباني کوريا برگزار ميشود. دور پيش از اين در سال 2009، دنمارک ميزبان رقابتهاي جهاني تکواندو بود؛ در اين بازيها 928 ورزشکار از 142 کشور جهان اشتراک کرده بودند. در دور هفتم رقابتهاي جهاني تکواندوي جنوب کوريا چيو چنگوون، رييس کنوني فدراسيون جهاني تکواندو نيز بدون هيچ رقيبي به عنوان چهارمين رييس اين فدراسيون اعلام خواهد شد. (وطندار)