صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امروز سرنوشت تیم کریکت افغانستان مشخص می‌شود

 امروز سرنوشت تیم کریکت افغانستان  مشخص می‌شود

سرنوشت افغانستان و ايرلند براي عضويت دايمي در فدراسيون جهاني کريکت امروز در لندن روشن خواهد شد.
مسؤولان در فدراسيون کريکت کشور اميدوارند که رأيگيري براي عضويت دائمي افغانستان در فدراسيون کريکت جهاني نااميدکننده نباشد.
عاطف مشعل، رييس اجرايي فدراسيون کريکت افغانستان که براي اشتراک در نشست سالانة اين فدراسيون عازم بريتانيا شده ميگويد، تمام اسناد و مدارکي که براي عضويت دايمي افغانستان در فدراسيون جهاني کريکت نياز بوده را تهيه کرده است. مشعل ميگويد، با ديگر کشورهايي که عضويت دايمي فدراسيون کريکت را دارند نيز گفتوگو کرده و اميدوار است به زودي با خبر خوشي به افغانستان برگردد. نشست سالانة فدراسيون جهاني کريکت از چهار روز به اينسو آغاز شده است. ديف رچاردسن، رييس اجرايي اين فدراسيون در يک نشست خبري گفت که مدارک عضويت دايمي افغانستان و ايرلند به آنها رسيده و گفتوگوها در اين زمينه جريان شده است. افغانستان رتبة دوم فدراسيون جهاني کريکت را دارد، اما در بازيهاي 20آوره و 50آوره پس از کشورهاي عضو دايمي فدراسيون کريکت و بعد از زمبابوي، در مقام دهم قرار دارد. (وطندار)