صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی کریکت افغانستان عازم بریتانیا شد

 تیم ملی کریکت افغانستان عازم بریتانیا شد

تيم ملي کريکت افغانستان پس از چاشت روز  چهارشنبه به خاطر حضور در رقابت 50آوره برابر تيم امسيسيِ بريتانيا، روانة لندن شد.
عاطف مشعل، رييس فدراسيون کريکت افغانستان ميگويد، مسابقة تيم ملي کريکت افغانستان برابر تيم «ام‌‌سي‌‌سيِ بريتانيا، يک بازيِ تاريخي است.
آقاي مشعل از تمام بازيکنان تيم ملي کريکت خواست که در برابر تيم حريف خوب بازي کنند و يک فصل جديد پيروزي را برايشان رقم بزنند.
شماري از بازيکنان تيم ملي در صفحات رسمي اجتماعيشان نوشتهاند که اين رقابت براي آنان تاريخي و سرنوشتساز است. قرار است که اين ديدار نمايشي افغانستان برابر بريتانيا به تاريخ 11 ماه روان در باشگاه لاردز برگزار شود. (سلام وطندار)