صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان 3-1 قرغزستان را شکست داد

افغانستان 3-1 قرغزستان را شکست داد

تيم ملي فوتبال زير 15 سال افغانستان در دومين بازياش از رقابتهاي قهرماني زير 15 سال مرکز آسيا، قرغزستان را با نتيجة 3-1 شکست داد.
اين تيم در سومين بازي خود روز جمعه به مصاف ترکمنستان ميرود. اين رقابت ساعت 5:30 عصر برگزار ميشود.
تيم ملي زير 15 سال کشور در نخستين ديدارش تاجيکستان را نيز 3-1 شکست داده بود.
از سوي ديگر از روز جهاني خبرنگاران ورزشي در کابل گراميداشت شد. فدراسيون فوتبال افغانستان روز جهاني خبرنگاران ورزشي را با راهاندازي رقابت دوستانة فوتسال ميان اين خبرنگاران در کابل تجليل کرد.
سيدعلي کاظمي، مسؤول بخش رسانههاي فدراسيون فوتبال نقش خبرنگاران ورزشي را براي رشد ورزش در کشور مهم ميداند و از آنان ميخواهد تا رويدادهاي ورزشي را بيشتر بازتاب دهند. ساير زلاند، رييس فدراسيون ملي خبرنگاران ورزشي نيز نقش خبرنگاران ورزشي را براي رشد ورزش در کشور مهم ميخواند و از تلاشهاي اين خبرنگاران براي بازتاب رويدادهاي ورزش ستايش کرد. آقاي زلاند ميگويد، خبرنگاران ورزشي در کشور با مشکلات گونهگوني روبهرو اند و از رسانهها و خبرنگاران ميخواهد تا نقش فعال براي بهبود ورزش و بازتاب مشکلات در رويدادهاي ورزشي داشته باشند.
در پايان اين برنامه براي شرکتکنندهگان و خبرنگاران ورزشي از سوي فدراسيون فوتبال جوايزي توزيع شد.
گفتنيست که براي نخستين بار در بازيهاي المپيک سال 1924 ميلادي دوم جولاي به نام روز جهاني خبرنگاران ورزشي نامگذاري شد و همهساله از اين روز در سراسر جهان گراميداشت ميشود و در افغانستان که از  2014 به اينسو عضويت فعال فدراسيون جهاني خبرنگاران ورزشي را کسب کرده تاکنون دهها خبرنگار ورزشي در اين فدراسيون ثبت شدهاند. (وطندار)