صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان برای اولین بار در مسابقات جهانی شنا نماینده فرستاد

افغانستان برای اولین بار در  مسابقات جهانی شنا نماینده فرستاد

نمايندگان شناي افغانستان براي اولين بار در مسابقات جهاني شنا در شهر بوداپست، پايتخت هنگري شرکت ميکنند.
قرار است دو شناگر از افغانستان امروز کابل را به مقصد بودا پست ترک کنند.
شناگران افغانستان پس از نه ماه قرنطين و تمرين، آخرين تمرينات شان را در کابل انجام دادند.
از افغانستان دو شناگر جوان در رقابتهاي بوداپست شرکت ميکنند تا در برابرحريفانش از 180 کشور جهان براي حضور درالمپيک 2020 پکينگ رقابت کنند.
حامد رحيمي، عضو تيم ملي شناي افغانستان و يکي از دو نماينده اين کشور براي شرکت در رقابتهاي بوداپست ميگويد که در اين مسابقات بهترين شناگران جهان در مصاف هم قرار ميگيرند.
او افزود به عنوان اولين نماينده افغانستان در مسابقات جهاني شنا تلاش ميکند که امتياز لازم را براي افغانستان بدست بياورد.
تيم شناي افغانستان در سال 1383 خورشيدي ايجاد شد. تاکنون در سه مسابقه خارجي شرکت کرده است.
شناگران افغانستان ميگويد که اگر امکانات ناچيز دارند ولي عزم شان براي گرفتن امتياز جدي است.
ابراهيم رجبي، نماينده ديگر افغانستان از پنج سال تاکنون عضو تيم ملي شناي افغانستان است.
به گفته او، تيم شناي افغانستان با امکانات ابتدايي توانسته به مسابقات جهاني شنا در بوداپست راه يابد.
او ميگويد که ورزشکاران افغانستان نه امکانات مالي لازم را دارند و نه هم محل مناسب و استندارد براي تمرين.
در مسابقات جهاني شنا، 2500 شناگر از 180 کشور دنيا شرکت ميکنند. اين مسابقات از تاريخ 23 جنوري در بوداپست آغاز ميشود.
تيم افغانستان اميدوار است که با شرکت در اين مسابقات بتواند امتياز لازم براي جواز حضور در المپيک 2020 پکينگ را بدست آورد. (بي بي سي)