صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقه بايسکلرانى بين دختران در راه اندازى شد

مسابقه بايسکلرانى بين دختران در راه اندازى شد

دختران بايسکلران از سه ولايت کشور، از مرکز باميان تا «بند امير» را به مناسبت هفتة بسيج ملى مبارزه عليه مواد مخدر، رکاب زدند.
اين برنامه که به ابتکار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به هدف محو ومبارزه با مواد مخدر واعتياد در باميان راه اندازي شده بود؛ بيش از25دختر از ولايت هاي کابل هرات و باميان در آن شرکت داشتند.
اين دختران، از مرکز باميان تا بند امير بايسکلرانى نموده و شب را در بند امير سپرى کردند.
جاويد احمد قايم معين پاليسي وزارت مبارزه با مواد مخدر، به خبرنگاران گفت که در آخرين روز کمپاين يک هفته اي مبارزه با مواد مخدر، مسابقه بايسکلراني بين دختران در يک فاصلة طولاني برگزار گرديد.
اوگفت که اين مسابقه، پيام روشن براي معتادين وکساني که به نحوي درگير مواد مخدرهستند، خواهد داشت.
اين مقام بلندپاية وزارت مبارزه با مواد مخدرافزود: «اشخاص سالم مى توانند ورزش نمايند توان و قدرت بدني داشته باشند و از اين رو، يکي از گزينه هاي وزارت مبارزه با مواد مخدر در کمپين مبارزه با اين پديده، ورزش بانوان بود که امسال در باميان برگزار گرديد.»
بربنياد معلومات موصوف، در افغانستان طبق سروي سال 2015  بين سه تا سه و نيم ميليون نفرمعتاد يا متاثر از مواد مخدر مى باشند که در بين آنان 900 هزار آن زنان اند.
عبدالصادق صادقي رييس فدراسيون ملي بايسکلرانى افغانستان گفت: «خوشحاليم که براي اولين بار مسابقة بسيار عالي وبدون کدام دغدغة امنيتي يا مشکلات ديگر، براي بانوان در باميان راه اندازى شد که اين ميتواند باعث رشد بيشتر اين ورزش در سطح ولايات شود.»
وي افزودکه اين مسابقه، در مسافتى حدود 80 کيلومتر انجام شد و در نتيجه صديقه صديقي از تيم عقاب باميان، مقام اول و نجلاسخي زاده مقام دوم را از آن خود نمودند.
مريم که از تيم منتخب بايسکل راني هرات در اين مسابقه شرکت نموده بود به پژواک گفت براي اولين بار است که در مسابقه شرکت نموده، هدفش اول شدن ويا دوم شدن نيست، بلکه ميخواهد ازطريق  ورزش به مواد مخدر «نه» بگويد .
وي افزود: «فضاي باميان، صميميت مردم باميان، مهمان نوازي مردم باميان، برايم قابل قدر بوده واين ولايت يکي از ولايت هاي الگو در سطح کشور مى باشد؛ زيرا در اين ولايت حتي يک بوته از مواد مخدر هم وجود ندارد.»
صديقه صديقي برنده اول اين مسابقه گفت که ورزش، زن و مرد ندارد؛ همه بايد ورزش کنند تا در زندگي صحت مند باشند.
وى افزودکه در اين مسابقه طولاني، از آنجايي که مسافت زياد داشته جسما ورزشکاران را خسته ساخته؛ اما به علتى که مسابقه براي «نه» گفتن به مواد مخدر بوده، روحا تمامي بايسکل سواران احساس خستگي ندارند.
وي تاکيد کرد که همه مردم، بايد از مواد مخدر دورى نمايند و تلاش کنند که از مواد مخدر فاصله بگيرند؛ زيرا اين پديده شوم نابودگر جامعه است. (پژواک)