صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتراک تیم کریکت افغانستان در بازی‌های سه‌گانۀ جنوب آفریقا

اشتراک تیم کریکت افغانستان در بازی‌های سه‌گانۀ جنوب آفریقا

تيم الف کريکت افغانستان قرار است در رقابتهاي سهگانة جنوب آفريقا در گروه «ب» اشتراک کند.
اين نخستين بار خواهد بود که تيمي از افغانستان پس از عضويت در شوراي دايمي فدراسيون جهاني کريکت به رقابتي سهگانه ميرود. در اين رقابتها به شمول افغانستان و آفريقاي جنوبي، تيم الف هندوستان نيز اشتراک خواهد کرد. تاکنون تاريخ مشخص برگزاري اين رقابتها اعلام نشده، اما گفته ميشود که احتمالاً روزهاي پاياني ماه جولاي امسال خواهد بود.
دوستمحمد نظري، معاون فدراسيون کريکت افغانستان ميگويد، بازيکناني که در اين رقابتها اشتراک خواهند کرد، برگزيده شدهاند و اکنون در حال دريافت رواديد خود اند.
هارون لوگارت، رييس اجرايي فدراسيون کريکت جنوب آسيا ميگويد که تيم کريکت افغانستان عضويت شوراي دايمي شوراي کريکت را به دست آورده و اين تيم توانايي رقابت در بازيهاي جهاني را دارد. (سلام وطندار)