صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کریکت 19 سال افغانستان، سنگاپور را شکست داد

 تیم کریکت 19 سال افغانستان، سنگاپور را شکست داد

تيم کريکت افغانستان در مرحلة انتخابي رقابتهاي 19 سال جام آسيا ديروز با حذف سه بازيکن، سنگاپور را شکست داد.
نوينالحق، بازيکن افغانستان نخست بازي را آغاز کرد و يوسف زازي نيز با شگرد خاص خودش در بازي هنرنمايي کرد و با بازي او، تيم سنگاپور در آور 27 تنها موفق به انجام 92 دوش شد.
بازيکنان افغانستان نويد عبيد، عمران محمدي و طارق استانکزي با 30، 27 و 25 دوش و با حذف 3 بازيکن، 17 آور را به دست آوردند.
يوسف زازي، با 23 دوش در 8 آور و به دستآوردن 5 ويکت جايزة بازيکن منتخب اين بازي را به دست آورد.
يوسف زازي، نوينالحق و ظاهرخان به ترتيب در اين رقابت 5، 3 و 2 ويکت را از آن خود کردند. قرار است تيم کريکت 19 سال کشور در ادامة اين بازيها روز پنجشنبه به مصاف نيپال برود.  (سلام وطندار)