صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام بازیکنان موج‌های آمو برای اشتراک در ششمین لیگ داخلی

اعلام بازیکنان موج‌های آمو برای اشتراک در ششمین لیگ داخلی

در ششمين دور ليگ تيمهاي افغانستان، ديروز بازيکنان موجهاي آمو اعلام شدند. اين 21 تن از 4 ولايت و 5 تيم برگزيده شدهاند.
محبالله کاکر و نقيبالله شريفي به عنوان دروازهبانان، هدايتالله، بريالي، دلآغا، خليلاحمد، شفيعالله نوري، جنيدالله خادم و نبيالله تالقاني به عنوان بازيکنان خط دفاع، قسمت احمدي، خيالمحمد سروش، مجيب، فرهاد احدي و نورمحمد به حيث بازيکنان خط حمله انتخاب شدهاند. وحيدالله عرب، رحيمالله رحماني، محمدذکي عطايي، شفيعالله آزاد، امينالله، جبار عربزاده و شاداب عزيز در خط مياني ميدان حضور دارند.
تاکنون بازيکنان تيم سپينغربازان معرفي شدهاند و اعضاي عقابان هندوکش، ميوند اتلان، آباسين ثپي، توفان هريرود، شاهين آسمايي و سيمرغ البرز به زودي اعلام خواهد شد.
دور ششم ليگ فوتبال افغانستان ماه آينده ميان هشت تيم برگزار ميشود. در اين رقابتها شاهين آسمايي از قهرمانياش دفاع خواهد کرد. (سلام وطندار)