صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شکست سخت تیم ملی کرکت افغانستان در برابر افریقای جنوبی

شکست سخت تیم ملی کرکت افغانستان  در برابر افریقای جنوبی

تيم ملي الف کرکت افغانستان در جريان رقابتهاي سه جانبه ميان افريقاي جنوبي، افغانستان و هند که در افريقاي جنوبي برگزار ميشود، با تفاوت بسيار زياد مغلوب ميزبان شد. به گزارش خبرگزاري صداي افغان(آوا) ، اين بازي روزيکشنبه، هشتم اسد در شهر پريتورياي افريقاي جنوبي برگزار شد. افغانستان قرعهي بازي را برد، اما نخست براي تيم مقابل چانس داد تا توپ زني کند. تيم حريف در تمام پنجا آور با از دست دادن پنج بازيکن توانست که يک هدف بسيار بزرگ، 337 دوش را براي افغانستان تعيين کنند.
بازيکنان افغان در 33 آور تمامشان از زمين بازي اخراج شدند و تنها توانستند که 172دوش را کسب کنند.
به گفته تلويزيون يک ، در اين ميان رحمت شاه 55 و ناصر جمال 33 دوش به دست آوردند. افغانستان بازي نخستاش را در مقابل هند باخته است و اين دومين باخت کشور بشمار ميرود. تيم ملي کشوربازي سوماش را در پنجم اگست در مقابل هند و بازي چهارماش را در مقابل افريقاي جنوبي انجام خواهد داد. (آوا)