صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استانکزی تا سه سال دیگر کاپیتان تیم کریکت افغانستان خواهد بود

 استانکزی تا سه سال دیگر  کاپیتان تیم کریکت افغانستان خواهد بود

اصغر استانکزي، کاپيتان تيم ملي کرکت افغانستان ميگويد، صرفاً به خاطر تمرينات زيبايي اندام خود در اين تيم است و وقتي تمريناتش پايان يافت، با تيم کريکت هم خداحافظي ميکند. استانکزي ميگويد، تا سه سال آينده هم در تيم افغانستان به عنوان کاپيتان خواهد بود و سپس اين کرسي را به بازيکن ديگري واگذار خواهد کرد.
به گفتة استانکزي، پرورش اندام براي يک بازيکن کريکت کار آساني نيست و علت استعفاي نوروز منگل هم، همين بوده است. استانکزي ميگويد، در حال حاضر با توجه به عضويت کامل تيم ملي کرکت در فدراسيون جهاني اين ورزش، بايد بيشتر تلاش کرد تا در مرحلههاي بعدي نيز موفق بود.
استانکزي ميگويد که به تمام وعدههايش وفا کرده است. او تأکيد ميکند، بايد تلاشها را براي پيشرفت کريکت در کشور بيشتر از پيش افزايش داد.
اصغر استانکزي، يکي از بازيکنان با پيشينة کريکت افغانستان است. او در 75 بازيِ 50آوره، 49 بازي 20آوره و 21 بازي برتر به نفع افغانستان اشتراک کرده و در تمام اين بازيها افزون بر دريافت 400 دوش (4 سليز) موفق به انجام 3591 دوش در ميدانهاي جهاني براي افغانستان شده است. (سلام وطندار)