صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارش معکوس تا آغاز رقابت‌های پرورش اندام

 شمارش معکوس تا آغاز رقابت‌های پرورش اندام

قرار است رقابتهاي پرورش اندام براي انتخاب مرد افغانستان از سوي فدراسيون پرورش اندام در کابل برگزار شود. عبدالرحمان حميد، يکي از اعضاي فدراسيون پرورش اندام کشور به سلاموطندار ميگويد که آمادهگيها از ده روز به اينسو براي برگزاري اين رقابت آغاز شده است.
به گفتة آقاي حميد، در اين رقابت ورزشکاران از 24 ولايت افغانستان اشتراک ميکنند، رقابت براي سه روز ادامه خواهد داشت و ورزشکاران به تاريخ 13 از ولايتها به پايتخت خواهند رسيد.
قرار است به تاريخ 14 اين ماه وزن اشتراککنندهگان مشخص شده و فرداي آن رقابت آغاز شود
برندة اين رقابت قرار است سه روز پس از اعلام نتيجه به نمايندهگي از افغانستان در 51مين دور پرورش اندام آسيا اشتراک کند (سلام وطندار)